Informatie Höskaomer 25-02-2015

In navolging van andere gemeenten in de Kempen zal in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) medio maart,- in Reusel-, De Höskamer van start gaan!
De Werkgroep Zorg en Welzijn Reusel kwam op 25 februari j.l. met de nodige voorinformatie.

Publicatie Eindhovens Dagblad 26-02-2015