Doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel het handhaven en waar mogelijk verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in het kerkdorp Reusel, een en ander in de meest ruime zin des woords.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het in standhouden van een Dorpservicepunt Zorg en Welzijn;
b. het opzetten en in standhouden van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn op basis van de gebleken behoefte;
c. het verwerven en begeleiden van vrijwilligers voor de voorzieningen voornoemd;
d.alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de voormelde doelstelling.