Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 werden de volgende activiteiten verricht:

Het project de Höskoamer heeft volop gedraaid. In vier groepen werden onder de bezielende leiding van vrijwilligers een 35 tal deelnemers wekelijks uit de eenzaamheid gehaald door gezamenlijk spellen te doen, nieuws uit te wisselen en dergelijke. Wekelijks wordt voor hen een sessie van één dagdeel georganiseerd.

In oktober 2019 is gestart met het project Kei Lekker Tafelen. Inmiddels zijn er een 50 tal deelnemers die iedere twee weken gebruik maken van de mogelijkheid om tegen een gunstige prijs gezamenlijk een gezonde maaltijd te nuttigen welke door vrijwilligers voor hen werd bereid.

Het overleg met de AED werkgroep is gaande. In de loop van 2020 worden concrete resultaten verwacht van deze samenwerking.

Input wordt geleverd aan de gemeente, in het bijzonder het loket van A tot Z. Deze input betreft met name adviezen op het gebied van zorg en welzijn alsmede ambtelijk overleg in de ruimste zin.